James Redfield, Mennyei Prófécia

2020.08.04

" Az Első Felismerés akkor következik be, amikor kezdjük komolyan venni a véletleneket. Ezek a véletlenek azt az érzést váltják ki, hogy valami mélyebb, spirituális erő munkál mindenben, amit cselekszünk. ... A Második Felismerés megerősíti, hogy ez az újfajta tudatosság valódi. Belátjuk: túlságosan elfoglalt bennünket az anyagi világban való túlélés. Arra koncentráltunk, hogy a biztonságunk érdekében ellenőrzésünk alá vonjuk a világot. Most viszont rájövünk, hogy az újfajta nyitottság felébredést jelent: ráébredünk arra, mi történik a valóságban. ... A Harmadik Felismerés megnyitja az új életszemléletet. A mindenségről megállapítja, hogy tisztán energiából áll, méghozzá olyan energiából, amelyre a gondolataink által hatni tudunk. ... A Negyedik Felismerés pedig rávilágít arra az emberi törekvésre, hogy ellopjuk az energiát a többi embertől, oly módon, hogy uralkodunk rajtuk, beleavatkozunk a tudatukba. Ez pedig bűn, amit azért követünk el, mert gyakran érezzük úgy, hogy kifogyott belőlünk az energia. Az energiahiány természetesen gyógyítható, ha összekapcsolódunk a magasabb energiaforrással. Az univerzum mindannyiunkat képes ellátni energiával, ha megnyitjuk magunkat a forrás számára. Ez az Ötödik Felismerés üzenete. ... Hatodik Felismerés ... Fel kell ismernünk, hogy mi magunk milyen módszerekkel uralkodunk másokon. ... amíg meg nem értjük, hogy egyénenként milyen módszert használunk a mások feletti uralom megszerzésére, és föl nem hagyunk a használatával. Mert valahányszor visszatérünk ehhez a beidegződéshez, mindannyiszor leválasztjuk magunkat a másik forrástól. ... Mindenkire érvényes a következő: vagy agresszívan igyekszik az ember energiát szerezni, közvetlenül kényszerítve a többieket arra, hogy figyeljenek rá, vagy passzívan, az emberek együttérzésére vagy kíváncsiságára alapozva próbálja felhívni magára a figyelmet. A drámák tipológiai sora: megfélemlítő, vallató, zárkózott és szegény én... Maga nemcsak a fizikai leszármazottja a szüleinek: spirituálisan is az. E két ember által jött a világra, ezért az ő életük kitörölhetetlen nyomot hagyott azon, akivé maga lett. Igazi önmaga felderítéséhez be kell látnia, hogy valódi énje a kettejük igazsága közötti félúton vette kezdetét. Ezért született hozzájuk: hogy magasabb perspektívából lásson rá arra, amit ők képviseltek. A maga útja az, hogy fölfedezze az igazságot, amely e két ember meggyőződésének szintéziséből jön létre. ... A Hetedik Felismerés megértéséhez, az evolúció folyamatába való tényleges bekapcsolódáshoz - mondta - össze kell fogni az összes felismerést egyetlen létezésmóddá. ... felébredtem. A világot csodálatos helynek látom: olyannak, amely ellát bennünket mindennel, amire szükségünk van, ha tisztázzuk önmagunkat, és rálépünk az útra. Hogyan kapcsolódhatunk be ebbe a folyamatba? ... Úgy, hogy állandóan a tudatunkban tartjuk az életkérdéseket. ... Aztán pedig megkeressük az útmutatást, akár az álmok, akár az intuitív gondolatok által, vagy pedig annak alapján, hogy érzékelésünk számára mi ragyog ki a környezetből. ... Összegyűjtjük az energiát, a helyzetünkre, a kérdéseinkre összpontosítunk, és intuitív módon megkapjuk az útmutatást, a támpontot arra nézve, hogy hová menjünk vagy mit tegyünk. Ezután pedig véletlenek segítenek a jelzett irányba. ... a titokzatos módon hozzánk érkező válaszok valójában mindig más emberektől jönnek. ... minden eseményben, legyen az bármennyire negatív, meg kell látnunk a pozitívumot. ... - Amikor először felüti fejét a szerelem, a két ember tudattalanul árasztja egymás felé az energiát, és mindkettő könnyűnek, emelkedettnek érzi magát. Ez az a hihetetlenül feldobott érzés, amit szerelemnek nevezünk. Sajnos az ember ezt az érzést ettől kezdve a partnerétől várja, ezért elvágja magát az univerzális energiaforrástól. A szerelmesek egyre inkább egymás energiájától függnek - csakhogy az fogyatkozni kezd, egyre kevesebbet tudnak adni belőle egymásnak, mindketten visszazökkennek a hatalmi drámájukba, hogy manipulálják egymást, és a másik energiáját maguk felé tereljék. Ezen a ponton a kapcsolat a közönséges hatalmi harc szintjére silányul ... Nem voltunk képesek integrálni önmagunk ellenkező nemű oldalát. ... Az azonos nemű szülőtől származó energia integrálása, a vele való azonosulás viszonylag könnyű; a másik szülőtől származó energia befogadása a nemek közötti különbségek miatt már nehezebb. ... - Amíg meg nem tanuljuk, hogyan kerülhetjük el ezt a helyzetet, olyanok vagyunk, mint egy-egy félkör. ... egy másik emberrel kapcsolódunk össze, aki ugyanúgy önmagán kívül keresi a másik felét. ... ez a kölcsönös függőség klasszikus formája, és tele van beépített problémákkal, amelyek nagyon hamar felütik a fejüket. ... ezzel a kiegészült körrel, ezzel az O betűvel az a baj, hogy két ember kell egy teljes személy létrehozásához; az egyik a férfi, a másik a női energiát hozza a kapcsolatba. Egyetlen teljes személynek tehát két feje, következésképp két egója van. És mindketten irányítani akarják ezt a maguk alkotta teljes személyt; mindketten uralkodni akarnak a másik fölött ... A teljesség ilyesfajta illúziója mindig hatalmi harcba torkollik. A végén már mindkettő a másik teljes leigázására, devalválására törekszik ... előbb saját erőnkből kell teljessé tennünk a kört. Stabilizálnunk kell a mindenséggel való kapcsolatunkat. Ez időbe telik, de utána többé nem leszünk kiszolgáltatva a problémának, és kapcsolataink magasabb rendűek lesznek... Ha ezután szerelmi kapcsolatra lépünk egy másik emberrel, a két személyből egy szuperszemély lesz. A cél az, hogy a kölcsönös függésen alapuló kapcsolatok kezdetén tapasztalható emelkedett közérzetet, az eufóriát olyankor tapasztalja meg az ember, amikor egyedül van. A partnert az embernek önmagán belül kell hordoznia. Ezután az ember előreléphet az evolúcióban, és megtalálhatja azt a romantikus kapcsolatot, amely valóban illik hozzá. A Nyolcadik a többi emberhez való újszerű viszonyulásról szólt; arról, hogy miként lehet kihozni belőlük a lehető legjobbat - ezáltal a kulcsot szolgáltatta ahhoz, hogy a titokzatos folyamat állandóan működésben maradjon, és mindig megérkezzenek a válaszok. Kilencedik Felismerés kijelenti: ha egyszer elkezdünk folyamatosan adni, attól kezdve mindig több fog beáramlani, mint amennyit egyáltalán szét tudunk osztani."

Megfilmesítve itt tekintheted meg:

https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/mennyei-profecia-teljes-film-TFCDQdCC2Zb3sbKb